გაქვთ კითხვები?
ძალიან კარგი, ჩვენ პასუხები გვაქვს!
F.A.Q
გადახდის პროცესის FAQs

სერვისზე რეგისტრაციის დროს თქვენ უთითებთ ბარათის მონაცემებს, რაც უზრუნველყოფს თანხის ავტომატურად ჩამოჭრას ყოველთვიურად. პირველი 1 კვირა უფასოდ შეგიძლიათ დატესტოთ სერვისი და უკმაყოფილების შემთხვევაში თქვათ უარი. სერვისით ყოველთვიური სარგებლობის ღირებულება შეადგენს 20 ლარს. სერვისით სარგებლობის დაწყებისთვის გაიარეთ რეგისტრაცია და მიჰყევით ინსტრუქციას.

გადახდის პროცესი მიმდინარეობს უშუალოდ ბანკის გარემოში, რათა თავიდან იყოს აცილებული პრობლემები უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით.

მომსახურებაზე ხელმოწერის შემდეგ მომხმარებელს თანხა ეჭრება ყოველთვიურად ავტომატურად და არ ქმნის საჭიროებას განმეორებით შეიყვანოთ ბარათის მონაცემები. მომსახურებაზე ხელმოწერისას მომხმარებელს ავტომატურად ჩამოეჭრება 1 თვის თანხა.

სერვისზე ხელმოწერის გაუქმების შემდეგ მომხმარებელს დარჩენილი თვეების თანხა აღარ ჩამოეჭრება.
კიდევ გაქვთ კითხვები?
აქ თუ ვერ იპოვეთ შეკითხვაზე პასუხი, შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს დაგვიკავშირდეთ. ჩვენ მალე გიპასუხებთ!
ჩვენ ყოველთვის აქ ვართ
უსწრაფესი გზა პასუხის მისაღებად