მიმოხილვა ჩვენ შესახებ
GoandGrow დაკომპლექტებულია განათლების და ინოვაციების სპეციალისტებით. ჩვენ საკმაოდ დიდი ხანია, ვეხმარებით სკოლებს და უნივერსიტეტებს სწავლების ახალი მეთოდების დანერგვაში, სადაც აქცენტი კეთდება ცოდნის კონსტრუირებაზე და 21-ე საუკუნისთვის მნიშვნელოვანი პიროვნული უნარების გამომუშავებაზე.
GoandGrow ახორციელებს კვლევებს საგანმანათლებლო ინოვაციების მიმართულებით და აქვს საკუთარი კვლევითი ლაბორატორია, რომელიც მუდმივად მუშაობს სწავლების ეფექტურობის ამაღლებაზე, მსოფლიოს საუკეთესო პრაქტიკების ათვისებასა და საკუთარი ინოვაციების დანერგვაზე.

GoandGrow ასევე ეხმარება ორგანიზაციებს და სტარტაპებს პროდუქტიულობისა და პიროვნული უნარების განვითარებაში.

კომპანიის მთავარი ამოცანაა, დავეხმაროთ ბავშვებს და საზოგადოებას, მიიღონ უკეთესი შესაძლებლობები ცვალებად სამყაროში, სადაც პიროვნული უნარები და, მათ შორის, კრიტიკული აზროვნება გადამწყვეტი ხდება.
To this end, we base our activity on four pillars:
Enterpreneurship
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit ut, sit luctus
Enterpreneurship
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit ut, sit luctus
Enterpreneurship
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit ut, sit luctus
Enterpreneurship
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit ut, sit luctus
All of this is paired with one main premise:
our success is completely linked to the success of our customers.
Our Mission
ბავშვების მომზადება მომავლისთვის
Our Vision
მუდმივი განვითარება
გაიცანით ჩვენი გუნდი
Irakli Kashibadze
CEO
Eka Jikidze
Psychologist/Head of Research
Anna Jikidze
Development Specialist
Nino Gavashelishvili
Content Creator
Shota Noniashvili
Chief Software Developer